O firmie

Nasza firma powstała w 2009 roku. Swoją działalność opiera na kilkunastoletnim doświadczeniu założycieli oraz kadry zarządzającej.Jesteśmy firmą rodzinną - dla której uczciwość oraz budowanie trwałych relacji biznesowych to najważniejsze wartości.

Służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy podmiotem doradczym, specjalizującym się w działalności konsultingowej oraz zaawansowanych usługach outsourcingowych.

Koncentrujemy swoje działania na dwóch  dziedzinach:

 • usługach księgowych oraz kadrowo-płacowych, na które składają się:
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla podmiotów prawa handlowego.
  • Prowadzenie zewnętrznego działu kadr-płac dla naszych klientów.
  • Wdrażanie kontrolingu oraz budżetowania w przedsiębiorstwach.
  • Usługa zewnętrznego nadzoru nad pracą działu księgowego.
 • działalności doradczej, na którą składa się:
  • Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty związane z rozwojem przedsiębiorstw.
  • Budowanie strategii eksportowych oraz asysta marketingowa na rynku niemieckim.
  • Doradztwem w pozyskiwaniu finansowania bankowego oraz udziałowego dla podmiotów gospodarczych.

Specjalizujemy się w obsłudze podmiotów średniej wielkości.

Dostarczamy Państwu rzetelnej wiedzy księgowej i podatkowej -  staramy się również, aby informacje te były przydatne do zarządzania firmą. Do świadczenia usług biura rachunkowego wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie - Microsoft Dynamics NAV, które dostarcza nieograniczonych możliwości raportowania wyników działalności naszych klientów.

Informujemy, że dnia 09.09.2016 roku Ed-Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową pod nazwą Ed-Pro Expert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.

Przekształcenie spółki nastąpiło na podstawie art. 551 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Ed-Pro Expert  Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce Komandytowej jako spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej na zasadzie kontynuacji, w tym także prawa z łączącej Strony umowy. W związku z tym nie  wymaga się sporządzania aneksów do umów, które pozostają w mocy bez zmian.

 Zmianie uległ numer KRS: 0000635995

 Nie ulegają zmianie:

 • Adres: ulica Wielkopolska 20/16, 70-451 Szczecin
 • NIP: 8513091489
 • Regon: 320632459
 • Rachunki bankowe spółki

 Ed-Pro Sp. z o.o. Sp. k. gwarantuje ciągłość i niezakłóconą realizację wiążącej  Strony  współpracy.

 

Ed-Pro Expert Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 20/16
71-451 Szczecin
tel. +48 91 829 53 79
fax. +48 91 886 54 23
email: biuro@ed-pro.pl